Ivm met de wetgeving in Belgie , mogen wij uitsluitend Shake and Vapes, Aroma's en Base zonder nicotine aanbieden
Payments methode

Disclaimer

I. Algemeen

Mr-Joy GmbH verleent u hierbij toegang tot www.mr-joy.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Mr-Joy GmbH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

II. Beperkte aansprakelijkheid
Mr-Joy GmbH spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mr-Joy GmbH Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Mr-Joy B.V. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Mr-Joy GmbH zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. 

III. Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mr-Joy GmbH  en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mr-Joy GmbH , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

IV. Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Om onze webshop te kunnen bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u ouder dan 18 jaar?

JaNee